Neprehliadnite - absolútny cenový HIT !!!

 

 

Do pozornosti odbornej aj laickej verejnosti .

 

 

SEGAL Security , s.r.o. Si dovoľuje upriamiť Vašu pozornosť na technické a technologické zariadenie vyvinuté na elektronickú ochranu objektov , ako špičkové zariadenie , ústredňa , komunikátor a prenos GPRS v jednom, s jednoduchým bezstresovým ovládaním pre užívateľov najmä pre : starých rodičov , rodičov , deti , nájomníkov atd... priložením bezkontaktného čipu a nie zadávaním PIN – kódu .

 

Čo Vás presvedčí je : je jednoduchosť pri ovládaní

spoľahlivosť pri prevádzke

cena pri úhrade zariadenia

suma pri prevádzke

 

 

 

 

Prosím … čítajte … kontaktujte nás …

 

sme Vám k dispozícii... kedykoľvek...kdekoľvek...

 

bezpečnosť sa stane onedlho nevyhnutnosťou … budte o krok vpred … pripravení...

 

Sme tu pre Vás... team,

 

SEGAL Security, s.r.o.

 

NSG Objekt

NSG Objekt:

P
redmetom tejto Služby je platené zaistenie komunikácie medzi Poplachovým prenosom zariadenia typu „A" Užívateľa a Technologickým centrom NAM Poskytovateľa prostredníctvom GPRS služby určeného mobilného operátora v rámci zabezpečeného APN Poskytovateľa.

Číslo v názve služby (15, 5, 3) určuje periódu kontroly neporušenosti spojenia poplachového prenosového zariadenia typu „A" Užívateľa s Technologickým centrom NSG v minútach.

Prvky siete NSG

 • PCO Con

 • REGGAE GLT

 • REGGAE GT

 • REGGAE mini GT

 • REGGAE Amos

 • REGGAE LT


 

 • REGGAE alarm - úplná novinka od 1.1.2012 – !!!

V súčasnosti Najlacnejší systém zabezpečenia !!!


 

Drôtový zabezpečovací systém pre stráženie objektov

REGGAE alarm je postavený na báze overených komunikátorov

REGGAE s integrovaným GSM (GPRS ) komunikátorom

Zásadnou novinkou je ľahké ovládanie systému RFID čipmi , týmto je odstránená bariéra strachu užívateľov z týchto systémov . ( obava že užívateľ napr. rodičia, deti zadajú nesprávny kód a vyvolajú neželaný poplach - odpadá ).

Hlavné parametre systému:

 • 8 vstupných zón

 • 2 výstupy

 • RFID ovládací panel

 • integrovaný GPRS komunikátor

 • inteligentný napájací zdroj

 • kovová bedňa

Je určený predovšetkým pre menšie firmy , rodinné domy , byty , chaty a podobné objekty


 

REGGAE GLT

 

K
omunikátor
REGGAE GLT je na trhu vynimočným riešením pre objekty s najvyššími rizikami. Táto technológia kombinuje prenosovú trasu LAN a GSM (GPRS/SMS), čo so sebou prináša maximálnu mieru bezpečnosti prenosu správ.

REGGAE GLT je určený pre prevádzku v sieti NSG, kde spoločne so službou NSG objekt tvorí jedinečné a efektívne riešenie. Je vhodný všade tam, kde je požadované kvalitné kontrolované spojenie.

Prenos všetkých dát prebieha primárnym kanálom - cez internet. Komunikácia je obojsmerná, zabezpečená šifrovaním AES 128.V prípade výpadku hlavného kanálu sú použité k prenosu správ Ďaľšie kanály GSM (GPRS/SMS).

Komunikátor REGGAE GLT je schopný spracovať a preniesť kompletné informácie zo všetkých bežne dostupných ústrední EZS. Zariadenie sa vyznaèuje vysokou spoľahlivosťou a jednoduchou inštaláciou. Pre technikov je veľkou výhodou možnosť kompletného nastavenia, prepracovanej diagnostiky a to ako lokálne pri inštalácii, tak aj kedykoľvek vzdialene cez internet.

REGGAE GLT je vyrábaný v niekoľkých variantách vrátane kombinácie so skrinkou, zdrojom a s možnosťou dodania záložného akumulátora.

DUAL SIM

Všetky typy komunikátorov je možno objednávať so službou DUAL SIM. Zariadenie s touto službou obsahuje dve aktívne SIM karty.

Hlavné výhody komunikátora:

 • Komunikátor je dodávaný vrátane SIM karty so službou NSG Objekt

 • Nízky paušálny poplatok nezávislý na objeme prenesených dát

 • Kontrolovaná doba spojenia podľa typu služby (3, 5, 15 minút).

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia na dynamickej IP adrese

 • Diaľková konfigurácia a diagnostika

 • Kvalitná technická podpora výrobcu s dohľadom nad prevádzkou technológie

 • Česko-slovenský výrobok vyrábaný v súlade s ISO 9001

Technické vlastnosti:

 • Kombinácia prenosových trás LAN, GSM (GPRS/SMS)

 • 8 plne konfigurovateľných vstupov

 • 2 výstupné relé s možnosťou diaľkového zopnutia

 • Integrovaný telefónny komunikátor (plný formát CID a 4+2)

 • Možnosť prepojenia do VTS a tým zálohovanie prenosu

 • Simulácia telefónnej linky pre EZS (napätie 24 V)

 • Pamäť komunikátora na viac ako 10 000 udalostí

 • Podpora pripojenia všetkých bežne dostupných zabezpečovacích ústrední

 • Možnosť pripojenia až 8 zabezpeèovacích ústrední na jedno REGGAE

 • Zabezpečenie prenosu dát - AES 128, APN

REGGAE GT

K
omunikátor REGGAE GT je kvalitné komunikačné zariadenie, ktoré zaisťuje rýchly a bezpečný prenos informácií zo stráženého objektu na dispečing bezpečnostnej agentúry.

REGGAE GT je určený pre prevádzku v sieti NSG, kde spoločne so službou NSG Objekt tvorí jedinečné a efektívne riešenie. Je vhodný všade tam, kde je požadované kvalitné kontrolované spojenie a nie sú dostupné iné spoľahlivé komunikačné trasy.
Komunikátory sú dodávané za atraktívne ceny, čo prináša v spojení so službami siete NSG nové možnosti rozvoja služieb bezpečnostných agentúr.
Prenos všetkých dát prebieha obojsmernou zabezpečenou komunikáciou (uzatvorená APN) v sieťach GSM mobilných operátorov prostredníctvom komunikačného kanálu GPRS.
Komunikátor REGGAE GT je schopný veľmi rýchlo spracovať a preniesť kompletné informácie zo všetkých bežne dostupných ústrední EZS a to jednak prostredníctvom rýchlych vstupov a zároveň dátovým kanálom komunikátora ústredne EZS.

Zariadenie sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a jednoduchou inštaláciou. Pre technikov je potom veľkou výhodou možnosť kompletného nastavenia a prepracovanej diagnostiky pomocou intuitívnych nástrojov a to jednak lokálne pri inštalácii, tak aj kedykoľvek vzdialene cez internet.
REGGAE GT je vyrábaný v niekoľkých variantách vrátane kombinácie so skrinkou, zdrojom a s možnosťou dodania záložného akumulátoru.

Hlavné výhody komunikátora:

 • Komunikátor je dodávaný vrátane SIM karty se službou NSG Objekt

 • Nízky paušálny poplatok nezávislý na objeme prenesených dát

 • Zabezpeèenie prenosu dát zaradením SIM do privátnej APN siete

 • Kontrolovaná doba spojenia podľa typu služby (3, 5, 15 minút)

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia

 • Diaľková konfigurácia a diagnostika

 • Kvalitná technická podpora výrobcu s dozorom nad prevádzkou technológie

 • Možnosť nákupu aj prenájmu zariadenia

 • Česko – Slovenský výrobok vyrábaný v súlade s ISO 9001:2008

 

Technické výhody:


 

 • 8 plne konfigurovateľných vstupov

 • 2x výstupné relé s možnosťou diaľkového zopnutia

 • Integrovaný telefónny komunikátor (plný formát CID a 4+2)

 • Možnosť prepojenia do VTS a tým zálohovanie prenosu

 • Simulácia telefónnej linky pre EZS (napätie 24 V)

 • Pamäť komunikátora na viac ako 10000 udalostí

 • Možnosť prepojenia s inteligentným zdrojom REGGAE

 • Hlásenie poruchových stavov komunikátora a zdroja

 • Podpora pripojenia všetkých bežnì dostupných zabezpečovacích ústrední

 • Možnosť pripojenia až 8 zabezpeèovacích ústrední na jedno REGGAE GT

REGGAE mini GT

K
omunikátor REGGAE mini GT je kompaktným riešením pre rýchly a bezpečný prenos informácií zo stráženého objektu na dispečing bezpečnostnej agentúry. Svojimi malými rozmermi a robustnou konštrukciou je ideálnym riešením pre inštalácie s vysokou mierou bezpečnostného rizika.


REGGAE mini GT je určený pre prevádzku v sieti NSG, kde spoločne so službou NSG Objekt tvorí jedinečné a efektívne riešenie. Je vhodný všade tam, kde je požadované kvalitné kontrolované spojenie a kde nie sú dostupné iné spoľahlivé komunikačné trasy. Komunikátory sú dodávané za atraktívne ceny, čo prináša v spojení so službami sieteNSG nové možnosti rozvoja služieb bezpečnostných agentúr.

Prenos všetkých dát prebieha obojsmernou zabezpečenou komunikáciou (uzavrená APN) v sieťach GSM mobilných operátorov prostredníctvom komunikačného kanála GPRS. Komunikátor REGGAE mini GT je schopný veľmi rýchle spracovať a prenášať kompletné informácie zo všetkých bežne dostupných ústrední EZS a to ako prostredníctvom rýchlych vstupov, tak súčasne dátovým kanálom komunikátora ústredne EZS.


Zariadenie sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a vďaka svojim kompaktným rozmerom aj jednoduchou inštaláciou. Pre technikov je veľkou výhodou možnosť kompletného nastavenia a diagnostiky pomocou intuitívnych nástrojov a to ako lokálne pri inštalácii, tak aj kedykoľvek vzdialene cez internet.
REGGAE mini GT je vyrábané v niekoľkých variantách, vrátane kombinácie s krabicou, zdrojom a s možnosťou dodania záložného akumulátoru.

Hlavné výhody komunikátora:

 • Kompaktné rozmery a jednoduchá montáž

 • Komunikátor je dodávaný vrátane SIM karty so službou NSG Objekt

 • Nízký paušálny poplatok nezávislý na objemu prenesených dát

 • Zabezpečenie prenosu dát zaradením SIM do privátnej APN siete

 • Kontrolovaná doba spojenia podľa typu služby (3, 5, 15 minút)

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia

 • Diaľková konfigurácia a diagnostika

 • Kvalitná technická podpora výrobcu s dohľadom nad prevádzkou technológie

 • Možnosť nákupu i prenájmu zariadení

 • Česko-Slovenský výrobok vyrábaný v súlade s ISO 9001:2008


Technické výhody:

 • 2 + 1 plne konfigurovateľný vstup

 • 1 výstupné relé s možnosťou diaľkového zopnutia

 • Integrovaný telefónny komunikátor (plný formát CID a 4+2)

 • Simulácia telefónnej linky pre EZS (napätie 24 V)

 • Veľmi nízky stredný príkon

 • Pamäť komunikátora na viac ako 10 000 udalostí

 • Možnosť prepojenia s inteligentným zdrojom REGGAE mini

 • Hlásenie poruchových stavov komunikátora a zdroja

 • Podpora pripojenia všetkých bežne dostupných zabezpečovacích ústrední

 • Možnosť pripojenia až 8 zabezpečovacích ústrednína jedno REGGAE mini

 

REGGAE amos

Z
ariadenie kombinujúce zabezpečovaciu ústredňu AMOS 1600 a GPRS komunikátor REGGAE mini. REGGAE amos je vhodné ako zabezpečovacia ústredňa pre domy, chaty a podobné objekty, kde postačuje 16 slučiek, 8 nezávislých podsystémov a až 4 ovládacie klávesnice.

Uplatní sa všade tam, kde je nutná zabezpečená komunikácia na dispečing bezpečnostnej agentúry s kontrolovanou dobou spojenia. REGGAE amos je určené pre prevádzku v sieti NSG, kde je možné získať toto zariadenie za zaujímavé ceny.

Prenos správ na PCO je realizovaný obojsmernou GPRS komunikáciou so stráženou kontrolou spojenia. SIM karta je zaradená do uzatvorenej APN siete NSG. Zariadenie sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou a konfiguráciou. Je dodávané v plechovej skrinke spoločne so zdrojom a s možnosťou umiestnenia záložného akumulátora.

DUAL SIM


 

Všetky typy komunikátorov je možné objednávať so službou DUAL SIM. Zariadenie s touto službou obsahuje dve aktívne SIM karty.

Hlavné výhody komunikátora:


 

 • EZS ústredňa a GPRS komunikátor v jednom

 • Nízka nadobúdacia cena zariadenia

 • Nízký paušálny poplatok nezávislý na množstve prenesených dát

 • Kontrolovaná doba spojenia podľa typu služby (3, 5, 15 minút)

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia

 • Diaľková diagnostika a nastavenie komunikátora

 • Kvalitná technická podpora výrobcu s dohľadom nad prevádzkou technológie

 • Možnosť nákupu alebo prenájmu zariadenia

 • česko-slovenský výrobok vyrábaný v súlade s ISO 9001

Technické vlastnosti:


 

EZS

 • 16 plne konfigurovateľných drôtových zón

 • 1 výstup pre sirénu

 • 8 podsystémov

 • 4 LED klávesnice

 • 16 + 2 užívateľské kódy

 • pamäť na 256 udalostí

Komunikátor

 • GSM (GPRS/SMS) komunikátor

 • Zabezpečenie privátnou APN

 

REGGAE LT

K
omunikátor REGGAE LT je kvalitné komunikačné zariadenie, ktoré zaisťuje rýchly a bezpečný prenos informácií zo stráženého objektu na dispečing bezpečnostnej agentúry. REGGAE LT je určený na prevádzku v sieti NSG. Je vhodný všade tam, kde je požadované kontrolované spojenie a v objekte je napojený internet. Komunikátory sú dodávané za zaujímavé ceny, čo prináša v spojení so službami siete NSG nové možnosti rozvoja služieb bezpečnostných agentúr.

Prenos všetkých dát prebieha po internete obojsmerne zabezpečenou komunikáciu so šifrovaním AES 128 (128 bitové šifrovanie). Komunikátor REGGAE LT je schopný veľmi rýchlo spracovať a preniesť kompletné informácie zo všetkých bežne dostupných ústrední EZS a to jednak prostredníctvom rýchlych vstupov a súčasne dátovým kanálom komunikátora ústredne EZS.

Zariadenie sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a jednoduchou inštaláciou. Pre technikov je potom veľkou výhodou možnosť kompletného nastavenia a prepracovanej diagnostiky pomocou intuitívnych nástrojov a to jednak lokálne pri inštalácii, tak aj kedykoľvek vzdialene cez internet.

REGGAE LT je vyrábané v niekoľkých variantách vrátane kombinácie so skrinkou, zdrojom a s možnosťou dodania záložného akumulátoru.

Hlavné výhody komunikátora:


 

 • Zabezpečenie prenosu dát šifrováním AES 128

 • Kontrolovaná doba spojenia (3 minuty)

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia na dynamickej IP adrese

 • Diaľková konfigurácia a diagnostika

 • Kvalitná technická podpora výrobcu s dozorom nad prevádzkou technológie

 • Možnosť nákupu aj prenájmu zariadenia

 • Česko – Slovenský výrobok vyrábaný v súlade s ISO 9001:2008

Technické výhody:

 • 8 plne konfigurovateľných vstupov

 • 2x výstupné relé s možnosťou diaľkového zopnutia

 • Integrovaný telefónny komunikátor (plný formát CID a 4+2)

 • Možnosť prepojenia do VTS a tým zálohovanie prenosu

 • Simulácia telefónnej linky pre EZS (napätie 24 V)

 • Pamäť komunikátora na viacej ako 10000 udalostí

 • Možnosť prepojenia s inteligentným zdrojom REGGAE

 • Hlásenie poruchových stavov komunikátora a zdroja

 • Podpora pripojenia všetkých bežne dostupných zabezpečovacích ústrední

 • Možnosť pripojenia až 8 zabezpečovacích ústrední na jedno REGGAE

 • Obsahuje profesionálny LAN modul LANTRONIX