O nás

 

História firmy

 

Spoločnosť SEGAL Security, s.r.o. , vystupuje pod týmto obchodným menom od roku 2006,

Vedenie spoločnosti Segal Security , s.r.o. sa na profesionálnej úrovni venuje riešeniu bezpečnosti klienta od r.1990 . Svoju činnosť zameriava hlavne na fyzickú ochranu objektov s aktívnou podporou elektronických zabezpečovacích systémov .Pre tento účel má zriadené stredisko registrácie poplachov / SRP / predtým PCO a činností s tým spojených s 24 hodinovým dispečingom od r.1995, ako prvý súkromný  v Nitre. 

 Pri svojej práci využívame skúsenosti čerpané z dlho ročnej vlastnej praxe , ako aj zo skúseností európskych bezpečnostných služieb, v aplikácií najnovších spôsobov riadenia a využívania nových prenosových technológií .Predstavujeme tak nový vysoko funkčný systém v oblasti zabezpečovacích činností .

 Pri návrhu opatrení na komplexné zabezpečenie ochrany majetku odberateľa sa snažíme vychádzať z kombinácie všetkých dostupných riešení potrebných na čo najdokonalejšie zvládnutie ochrany , pokiaľ to zameranie , alebo charakter podniku dovolí , resp. vedenie firmy odsúhlasí.

 

Jedná sa o metódy zabezpečenia : 

  • fyzické
  • mechanické
  • režimové
  • technické
  • programové
  • šifrové

Z uvedených riešení nie je nutné využívať v rozvinutom stave všetky . Snažíme sa zostaviť a používať tie , ktoré budú pôsobiť komplexne v systéme opatrení , ale berú zároveň ohľad na šetrenie finančných prostriedkov.

 

Tieto delíme na :

  • prevenčné
  • detekčné
  • eliminačné 

Naša firma ručí za spoľahlivosť a diskrétnosť svojich pracovníkov , ktorí prechádzajú náročným výberom. Pracovníci sú pravidelne školení z teoretickej ako aj fyzickej prípravy . Služba je vykonávaná v rovnošate firmy Segal Security, ku ktorej patrí logistická podpora výkonu služieb u zákazníka / výstroj , výzbroj / .

Modifikáciou druhov služieb sa snažíme ísť smerom ku komplexnosti zahrňujúcej bezpečnostný servis a manažment , znižujúci nebezpečenstvá na mieru bezpečnostnej dostatočnosti chránených aktív redukciou rizika , výsledkom čoho musí byť celkový prínos pre bezpečnosť .Faktor zábrany pri prevencii škôd , alebo zúženia ich výšky nasadenými subsystémami bezpečnostnej služby a jej mechanizmom ako súčasť kombinovaného bezpečnostného systému .Celý bezpečnostný systém k ochrane chráneného záujmu má mať charakter uceleného produktu ponúkaného našou agentúrou s výsledným synergickým efektom a výstupmi pre odberateľa aj poskytovateľa na úrovni systému kvality aj servisnou podporou vykonávaných služieb na objekte / security servis / .

Každý pracovník je držiteľom Preukazu odbornej spôsobilosti , súčasne pôsobí ako požiarna hliadka. Subdodávkou zabezpečíme inštaláciu a servis poplachového systému narušenia / PSN /, kamier a kamerových systémov. Zvoz finančných prostriedkov a ozbrojený doprovod pri preprave finančných hotovostí. Ďalej ponúkame možnosť pripojenia Vašich prevádzok na Stredisko registrácie poplachov / SRP predtým Pult Centrálnej Ochrany / PCO /, za výhodných cenových podmienok v celej SR.

 

  

.....sme tu pre Vás , na Vašu ochranu a ochranu Vášho majetku