Upratovacie služby

 

Vážený obchodný partner,

po vyše dvoch desaťročiach poskytovania bezpečnostných služieb vo všetkých oblastiach týchto činností , sme na podnety našich početných doterajších odberateľov rozšírili naše pôsobenie .K tomuto účelu vznikla firma Segal Security Plus s.r.o., ktorá má za úlohu doplniť chýbajúce služby v priamej náväznosti s denným režimom v chránených objektoch , aj mimo nich.Vyriešte všetky problémy v oblasti upratovania a čistenia. Poskytujeme 24 hodín denne ( víkendy a sviatky ) servis pre náročných klientov za prijateľné ceny, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Náš cieľ je poskytovať služby, ktoré vám ušetria čas od vykonávania čistiacich prác v domácnosti, ponúkame kvalitné zabezpečenie firemného upratovania, čím vás odbremeníme od neziskových činností , čím získate viac voľného času a skvalitníme váš život. Máme záujem pracovať pre ekonomicky a spoločensky úspešných ľudí , ktorí už prišli na to , že pri náročnom zvládaní vlastnýh podnikateľských akivít , využívanie služieb upratovacej firmy sa stáva súčasťou životného štýlu , tak úspešnej firmy , ako aj rodiny a domácnosti , pri zhrnutí všetkých týchto vykonaných prác do súhrnnej firemnej faktúry.

Viac ako dve desaťročia pracujeme s preverenými pracovníkmi , garantujeme zodpovedný a diskrétny prístup , profesionalitu a zodpovedajúcu kvalitu Naša firma je poistená voči prípadným spôsobeným škodám pri výkone upratovacích a čistiacich prác.

Zabezpečíme vám:

 • pravidelné upratovanie vašich priestorov - budov, firiem, domácností

 • jednorázové upratovacie a čistiace práce - budov, firiem, domácností

 • upratovanie po remeselníkoch a maliaroch

 • umývanie okien, sklenených stien, výkladov

 • tepovanie kobercov, čalúneného nábytku technológiou Kärcher

 • čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych

 • pomocné manipulačné práce pri sťahovaní

 • pranie utierok, uterákov, záclon vrátane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia

 • nákup a dopĺňanie hygienických potrieb

 • ostatné práce podľa dohody

Upratovanie kancelárii

Spoločnosť SSP s.r.o. poskytuje upratovanie kancelárií Vašej spoločnosti vo vopred stanovenom dohodnutom čase a to : denne , v pravideľných , alebo nepravideľných intervaloch ako aj nárazovo podľa potreby.. Určite je pre Vás dôležité udržiavať kancelárie , obchodné a rokovacie priestory čisté kvôli Vašim obchodným partnerom a zakazníkom, ale aj pre spokojnú prácu a zdravé prostredie pre vlastných zamestnancov ako aj vlastnej spokojnosti. Segal Servis Plus , s.r.o. oslovuje na upratovanie kancelárskych priestorov : úrady , inštitúcie , nadnárodné obchodné a výrobné spoločnosti, právnické , ekonomické a účtovné kancelárie , obchodníkov a I..

Bežné upratovanie kancelárií zahŕňa:

 • vysávanie kobercov

 • čistenie a dezinfekciu dlážky

 • vysýpanie odpadových košov

 • utieranie prachu z voľných plôch písacích stolov a nábytku

 • kompletné umytie kuchyniek

 • uloženie riadu do poličiek

 • čistenie sanitárnych predmetov a ich dezinfekcia /misy, pisoáre, umývadla/

 • doloženie hygienických potrieb

 • vyčistenie zrkadiel

 • odstraňovanie nečistôt z povrchov dverí a keramických obkladov


 

Cenník služieb

 

Upratovanie budov a kancelárií

Služba

Cena v EUR

 

Pravidelné upratovanie:

priestory nad 1000 m2

od 0,40 € / m2

 

priestory do 1000 m2

Od 4 € / hod / pracovník

 

Nárazové upratovanie:

5 € / hod / pracovník

 

umývanie okien

od 0,40 € / m2 / 1 strana

 

tepovanie kobercov

od 0,50 € / m2 - podľa miery znečistenia

 

Tepovanie čalúnenia:

sedačka

3,30 € / 1 miesto na sedenie

 

stolička

1,70 € / kus

 

čistenie vertikálnych žalúzií

3,30 € / m2 obojstranne

 

Špeciálne práce:

umývanie vysokých okien do 8 metrov

od 0,60 € / m2 / 1 strana

 
 

 

 

pranie utierok, uterákov

zahrnuté v cene pravidelného upratovania

 

Dopravné v rámci mesta

paušál 10 €

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

V uvedených cenách sú zahrnuté všetky základné čistiace a pracovné prostriedky, pracovné náradie, konzultácie, obhliadky.

V závislosti od veľkosti a pravidelnosti zákazky je možné po vzájomnej dohode všetky ceny upraviť.


 


 

Upratovanie domácností

Služba

Cena v EUR

 

Pravidelné upratovanie

Od 4 € / hodina / pracovník - podľa dohody a náročnosti klienta

 

Jednorázové upratovanie

od 5 € / hodina / pracovník

 

upratovanie po maliaroch

od 6 € / hodina / pracovník

 
 

 

 

Tepovanie:

koberce

od 0,50 € /m2, minimálne 20 Eur

 
 

 

 

sedacie súpravy, kreslá

3,30 € /miesto na sedenie

 

stoličky

1,70 € /kus

 

dopravné v rámci mesta

paušál 10 €

 

 

SEGAL Servis Plus , s.r.o.

Priemyselná 2 , 949 01 Nitra

Zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Právna forma " spoločnosť s ručením obmedzeným "

Číslo registra :27343/N

 

v.motuz@segalsbs.sk , 0903 40 30 08