Kontakt

 

Segal Security , s.r.o. ,  Priemyselná 2,  949 01   Nitra

Zaregistrovaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Právna forma  " spoločnosť s ručením obmedzeným "

číslo registra : 18546 / N

IČO :        36667854

IČ DPH :    SK 2022229979

 

Tel/ fax :   037 /  658 67 61 - 3

               0903 821 848, 0903 40 30 08

E-mail:     sekretariat@segal.sk